• Nederlands
    • Engels

Buddy knows best!

Lint

Tips uit het huidige thema

Hieronder vind je de tips die te maken hebben met het thema "Mijn impact op jouw veiligheid":

Tip 1 - 2 weten meer dan 1

Gebruik elkaars kennis en kunde in zowel de voorbereiding als de uitvoering om een zo veilig mogelijke en goed uitvoerbare werkwijze te bedenken.

Tip 2 - Veilige werkplekken vanaf de tenderfase

Het realiseren van een veilige uitvoering en werkplek begint al in de tenderfase. Ga zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek om risico’s tijdig te onderkennen en maatregelen te bedenken.

Lint
Lint

FAQ!? Ik heb een probleem

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op de vraag en zie snel het antwoord.

Een veilige werkplek

Welke maatregelen moet ik nemen bij mijn werkzaamheden?

Hierover word je voor aanvang van je werkzaamheden geïnformeerd door je leidinggevende. Een uitgebreide omschrijving van alle activiteiten en bijbehorende maatregelen vind je terug in het VGM Handboek.

Wat moet ik doen als mijn werkomgeving onveilig is?

Stop de werkzaamheden en ga in overleg met je leidinggevende. Komen jullie niet tot een oplossing, neem dan contact op met de afdeling SHE&Q.

In winterse omstandigheden, tot welke temperatuur mag ik buiten werken?

Er is geen wettelijke grens bepaald voor het werken in koude omstandigheden. Wel moeten er aanvullende maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld speciale kleding, een verwarmde schaftruimte en extra pauzes. Voor meer informatie over het werken in koude omstandigheden, klik hier.

PBM's

Ik wil graag nieuwe PBM's bestellen, mag dat?

Ja dat mag, maar let hierbij op dat enkel door SHE&Q goedgekeurde PBM’s besteld mogen worden.

Is bij gebruik van een slijptol het dragen van een veiligheidsbril voldoende?

Nee, dit is niet voldoende. Je dient jezelf goed te beschermen tegen bijvoorbeeld rondvliegende deeltjes, vonken en stof. Draag daarom minimaal een gelaatsscherm met daaronder een veiligheidsbril, adembescherming, gehoorbescherming en beschermende kleding. Meer informatie is te vinden in deze Buddy Knows Best.

Lint

#durftevragen!

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel dan je vraag hieronder.