• Nederlands
    • Engels

Buddy knows best!

Lint

Tips uit het huidige thema

Hieronder vind je de tips die te maken hebben met het thema Veiligheid in beeld:

Tip 1 - Beoordeel je werkplek en je werkomgeving

Houd voor, tijdens en na uitvoering van je werkzaamheden je werkplek en je werkomgeving goed in de gaten. Bekijk goed of jouw werk of de omgeving waarin je dit doet geen gevaar oplevert voor jezelf én/óf je omgeving.

Tip 2 - Ga bij verbetermogelijkheden het gesprek aan met je collega en/of leidinggevende

Zie je mogelijkheden tot verbetering, ga hierover het gesprek aan met je collega of leidinggevende. Hiermee maken we niet alleen de werkplek (nog) veilig(er) maar dit bevordert ook het veiligheidsbewustzijn!

Tip 3 - Let op elkaar

Houd niet alleen je eigen werkplek en omgeving in de gaten, maar let ook op je collega(s) en ga het gesprek aan als je denkt dat een collega wat hulp en/of ondersteuning kan gebruiken.

Lint
Lint

FAQ!? Ik heb een probleem

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op de vraag en zie snel het antwoord.

Een veilige werkplek

Welke maatregelen moet ik nemen bij mijn werkzaamheden?

Hierover word je voor aanvang van je werkzaamheden geïnformeerd door je leidinggevende. Een uitgebreide omschrijving van alle activiteiten en bijbehorende maatregelen vind je terug in het VGM Handboek.

Wat moet ik doen als mijn werkomgeving onveilig is?

Stop de werkzaamheden en ga in overleg met je leidinggevende. Komen jullie niet tot een oplossing, neem dan contact op met de afdeling SHE&Q.

In winterse omstandigheden, tot welke temperatuur mag ik buiten werken?

Er is geen wettelijke grens bepaald voor het werken in koude omstandigheden. Wel moeten er aanvullende maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld speciale kleding, een verwarmde schaftruimte en extra pauzes. Voor meer informatie over het werken in koude omstandigheden, klik hier.

PBM's

Ik wil graag nieuwe PBM's bestellen, mag dat?

Ja dat mag, maar let hierbij op dat enkel door SHE&Q goedgekeurde PBM’s besteld mogen worden.

Is bij gebruik van een slijptol het dragen van een veiligheidsbril voldoende?

Nee, dit is niet voldoende. Je dient jezelf goed te beschermen tegen bijvoorbeeld rondvliegende deeltjes, vonken en stof. Draag daarom minimaal een gelaatsscherm met daaronder een veiligheidsbril, adembescherming, gehoorbescherming en beschermende kleding. Meer informatie is te vinden in deze Buddy Knows Best.

Lint

#durftevragen!

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Stel dan je vraag hieronder.