• Nederlands
    • Engels

Open veiligheidscultuur

Thema 2 2020
Lint

Hoe creëer je een open veiligheidscultuur?

 

Een open veiligheidscultuur betekent dat iedereen, ongeacht functie of afdeling, elkaar aan kan en mag spreken op onveilig gedrag of onveilige handelingen. Vraag je niet af of het jouw verantwoordelijkheid is of die van een ander, maar onderneem actie en praat over veiligheid… net als Buddy.

TIPS MET DIT THEMA

Hieronder vind je de tips die te maken hebben met het thema Open Veiligheidscultuur.

Tip 1 - Elkaar aanspreken? Houd het luchtig!

Als je een collega een onveilige handeling ziet doen, ga er dan niet als een politieagent op af om te zeggen wat hij allemaal fout doet. Benader je collega bijvoorbeeld met de vraag: “Ik zie dat je dat aan het doen bent, waarom heb je voor deze werkwijze gekozen?”

Tip 2 - Het tonen van betrokkenheid gaat verder dan...

Het dragen van de juiste PBM's! Deel ideeën, meld onveilige situaties en ga het gesprek aan over veiligheid. Hiermee leren we van elkaar en van de werksituaties.

Tip 3 - Durf complimenten te geven

Heb niet alleen oog voor verbeterpunten, maar kijk ook naar wat er al goed gaat en geef daarvoor een compliment!

Lint

#Inzage

Posters, Video's, Downloads etc.