• Nederlands
    • Engels

Risicodenken

Thema 6
Lint

Risicodenken

Gevaren zijn overal om je heen. Of je nu op kantoor zit, door een fabricagehal loopt of op een projectlocatie werkt. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de gevaren en daarmee samenhangende risico’s zodat deze beheerst kunnen worden en een veilige werkomgeving gerealiseerd kan worden. Hierover nadenken noemen we risicodenken.

TIPS MET DIT THEMA

Hieronder vind je de tips die te maken hebben met het thema "Risicodenken":

Tip 1 - Gebruik de LMRA ook in de voorbereiding van het werk

De LMRA is niet alleen een handige tool om vlak voor de uitvoering van het werk een laatste minuut risicoanalyse uit te voeren, ook in de voorbereiding van het werk helpt het toepassen van de LMRA om een beeld te krijgen van de risico's.

Tip 2 - Pas bij het beheersen van risico's de arbeidshygiënische strategie toe

Kies niet direct voor het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen maar bekijk eerst of het mogelijk is om de bron van het risico weg te nemen. Lukt dit niet, dan gaan we op het tweede niveau met collectieve maatregelen de bron isoleren. Is dit ook niet mogelijk? Dan treffen we op het derde niveau individuele maatregelen. Dit doen we veelal in combinatie met het vierde niveau; het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lint

#Inzage

Posters, Video's, Downloads etc.