• Nederlands
    • Engels

Wat doet Hollandia aan jouw veiligheid?

Thema 3 2021
Lint

Veiligheid is geen kwestie van geluk Hollandia werkt hier continu aan

 

Veiligheidsbewustzijn en bewust veilig gedrag maken een veilige werkomgeving. Hierbij ligt de focus vooral op jou als persoon. Maar niet alleen jij bent verantwoordelijk voor die veilige werkomgeving, Hollandia heeft hier als werkgever ook een belangrijke rol in. Veiligheid is geen kwestie van geluk. Hollandia werkt hier continu aan.

TIPS MET DIT THEMA

Hieronder vind je de tips die te maken hebben met het thema "Wat doet Hollandia aan jouw veiligheid?":

Tip 1 - Durf hulp te vragen bij het inventariseren van risico's

Vraag collega's of zij hier ervaring mee hebben of nodig een medewerker van de afdeling SHE&Q uit en voer gezamenlijk de benodigde inventarisatie uit.

Tip 2 - Jij kent jezelf het beste...

om te beoordelen of je voldoende kennis en kunde hebt om je taak uit te voeren. Als jij behoefte hebt aan aanvullende training of opleiding om jouw taken voldoende veilig uit te kunnen voeren dan kan je dit aangeven bij je leidinggevende. Hollandia zal dan samen met jou zoeken naar een passende wijze om de benodigde kennis aan te vullen.

Tip 3 - Help Hollandia nog veiliger te werken

Wees kritisch: bekijk en beoordeel genomen maatregelen. Zie jij andere mogelijkheden of heb je bijvoorbeeld gehoord van innovatieve oplossingen, deel ze met je leidinggevende of de afdeling SHE&Q. Zo zorgen we samen voor een veilige werkomgeving voor jou en je collega's.

Lint

#Inzage

Posters, Video's, Downloads etc.