• Nederlands
    • Engels

Veiligheidsbewustzijn

Thema 1 2020
Lint

Hoe bewust ga jij al om met veiligheid?

Door dagelijks bewust bezig te zijn met veiligheid draagt iedereen bij aan een veilige werkomgeving. Je kunt hier aan bijdragen door vooraf goed na te denken over alle mogelijke risico’s, alert te zijn op gevaarlijke situaties en deze te melden. Ook het delen van verbeterideeën en het elkaar aanspreken bevordert het veiligheidsbewustzijn. Bij Hollandia zorgen we samen voor een betrouwbare werkomgeving!

Lint

#Inzage

Posters, Video's, Downloads etc.